MİSYONUMUZ

Abonelerine verdiği hizmet kalitesini ve rakiplerine karşı rekabet gücünü arttırmak amacıyla, müşterimizin, bölgemizdeki baz istasyonlarına, transmisyon noktalarına ve enerji sistemlerine, oluşabilecek sorunlara karşı koruyucu periyodik bakımlar, oluşmuş olan sorunlara karşı derhal düzeltici bakımlar yaparak, projeler üreterek ve uygulayarak, verimliliğini arttırmak, işletme giderlerini azaltmak ve kesintisiz kaliteli iletişim sunmasını sağlamak.

Sektörümüzdeki yeni teknolojileri, yeni ürünleri araştırmak, izlemek ve proaktif çözümler getirmek, müşterimizin , teknolojik gelişmeler ve yenilikler karşısında, her an her türlü ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmak.Tüm çalışanlarımızı, iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkarılması ve gerçekleştirilmesi konusunda cesaretlendirmek, çalışanlarımızın niteliklerini sürekli eğitimlerle geliştirerek yaratıcılıklarını artırmak, takım ruhunu geliştirmek, verimlilik artışı ile işyeri ve çalışanların refah düzeyini arttırmak. İş birliği yaptığımız firmalar ile sürekli iletişim kurarak iyileştirme çalışmalarımıza onların da etkin olarak katılmalarını sağlamak. Ölçmediğini yönetemezsin ilkesinden hareketle şirket performansını sistem, ürün ve insan bazında ölçerek gelişimi sürekli kılmak.